Po owocach ją poznacie.

Chcemy razem z Wami budować lepszy świat w oparciu o uniwersalne wartości.

Plan:

DZIAŁANIE W OPARCIU O STATUT, 4 LINIE PROGRAMOWE

Dewiza:

zMIANY ZACZYNAMY
OD SIEBIE

Cel:

DODAWANIE WARTOŚCI W ŻYCIU LUDZI I SPOŁECZEŃSTWA

OWOCNA NASZA WSPÓLNA DOBRA PRZESTRZEŃ

POZNAJ NAS

Połączył nas urokliwy region jakim jest ziemia myślenicka oraz potrzeba czynienia dobra w tym miejscu dobra. Kto nas zna, ten wie, że chcemy i czynimy świat lepszym, dodając wartości do życia innych.

Naszym marzeniem jest żyć wśród ludzi autentycznych, spełnionych, cieszących się dobrostanem. Celem Owocnej jest podnoszenie jakości życia społeczności lokalnej. Chcemy razem z Wami budować lepszy świat w oparciu o uniwersalne wartości.

DZIAŁAMY W OPARCIU O CZTERY LINIE PROGRAMOWE

NASZE DZIAŁANIA

BUDOWA

Budowanie świadomego społeczeństwa obywatelskiego żyjącego w dobrostanie.

WSPARCIE

Wspieranie osób w trudnościach życiowych oraz grup defaworyzowanych.

WSPÓŁPRACA

Współpraca z firmami, NGO i mieszkańcami, aby stworzyć sieć zaangażowanych partnerów, w celu podnoszenia jakości życia, wykorzystując efekt synergii.

PROMOCJA

Promowanie dziedzictwa regionu myślenickiego oraz lokalny patriotyzm. Przez to mamy na myśli tradycje, walory kulturowe, turystyczne oraz gospodarcze.

TAK DZIAŁAMY

partycypacja proaktywność zmiana
warsztaty fundacja owocna
warsztaty fundacja owocna

Dewizą naszych działań jest akceptacja zmian. Bowiem jedyną pewną rzeczą na świecie jest zmiana, a zmiany warto zaczynać od siebie.

warsztaty fundacja owocna
warsztaty fundacja owocna

BUDUJEMY NA PARTNERSTWIE - ZAPRASZAMY DOŁĄCZ DO NAS - DZIAŁAJMY RAZEM

NASI PARTNERZY