Ziarna zostały zasiane. Jakie owoce wydadzą? II NGO-PIK w Myślenicach 2.10.2022

Ziarna zostały zasiane. Jakie owoce wydadzą? II NGO-PIK w Myślenicach 2.10.2022

Misją Owocnej jest integrowanie, scalanie, łączenie potencjałów dlatego pomimo „wiatru w oczy”, a niekoniecznie w żagle postanowiłyśmy zorganizować drugi Piknik Organizacji Pozarządowych, w partnerstwie z Miastem i Gminą Myślenice. Pierwszy wrześniowy termin odwołany ze względu na deszczowe prognozy, 2 października