Ziarna zostały zasiane. Jakie owoce wydadzą? II NGO-PIK w Myślenicach 2.10.2022

Ziarna zostały zasiane. Jakie owoce wydadzą? II NGO-PIK w Myślenicach 2.10.2022

Misją Owocnej jest integrowanie, scalanie, łączenie potencjałów dlatego pomimo „wiatru w oczy”, a niekoniecznie w żagle postanowiłyśmy zorganizować drugi Piknik Organizacji Pozarządowych, w partnerstwie z Miastem i Gminą Myślenice. Pierwszy wrześniowy termin odwołany ze względu na deszczowe prognozy, 2 października

Konferencja pn. „Wolność. Świadomość. Odpowiedzialność. Masz wybór, wybieraj dobrze!” 27.04.2022 Muzeum Niepodległości

Konferencja pn. „Wolność. Świadomość. Odpowiedzialność. Masz wybór, wybieraj dobrze!” 27.04.2022 Muzeum Niepodległości

Fundacja Owocna zaprosiła na Konferencję pn. „Wolność. Świadomość. Odpowiedzialność. Masz wybór, wybieraj dobrze!” Fundacja konsekwentnie promuje polskość w ramach projektu Rozkwitnij Polsko – 27 kwietnia 2022 roku. – O Fundacji Owocna i Projekcie Rozkwitnij Polsko od 0:35 – „Biznes szyty